Về chúng tôi

Too Young To Die Project là một dự án nói về các nguyên nhân tại sao các bạn trẻ chết quá sớm.

Đây là một dự án phi lợi nhuận, các nghiên cứu của chúng tôi dựa trên các cơ sở khoa học và lý luận khác nhau.

Nếu bạn có những góp ý về dự án này vui lòng liên hệ để giúp chúng tôi hoàn thiện dự án.